Sökning: "Berndt Brehmer"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Berndt Brehmer.

 1. 1. Policy formation in uncertain inference situations

  Författare :Berndt Brehmer; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. (Mis)understanding and learning from feedback relations in a simple dynamic system

  Författare :Eva Jensen; Berndt Brehmer; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. (Mis)understanding and learning of feedback relations in a simple dynamic system

  Författare :Eva Jensen; Berndt Brehmer; Håkan Stattin; Erling Moxnes; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Psychology; cognition; problem solving; task difficulty; reasoning; Psykologi; Psychology; Psykologi; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : The work presented in this dissertation has focused on laypeople's understanding of a simple dynamic system. The system in question consisted of a predator-and-prey ecology. A computer simulation was used to portray foxes feeding on rabbits. LÄS MER

 4. 4. Feedforward Control in Dynamic Situations

  Författare :Björn Johansson; Erik Hollnagel; Berndt Brehmer; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Human; computer interaction; informatioon policy; organisational control; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : This thesis proposal discusses control of dynamic systems and its relation to time. Although much research has been done concerning control of dynamic systems and decision making, little research exists about the relationship between time and control. Control is defined as the ability to keep a target system/process in a desired state. LÄS MER

 5. 5. Beslut under osäkerhet : En experimentell milkrovärldsstudie av metoder för att hantera osäkerhet vid ledning och beslutsfattande i komplexa och dynamsika miljöer

  Författare :Joacim Rydmark; Rolf Solli; Berndt Brehmer; Försvarshögskolan; []
  Nyckelord :Ledningsvetenskap; Ledningsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER