Sökning: "Bernardino"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Bernardino.

 1. 1. Solid solution studies of synthetic and natural ZnS and MnS

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Bernardino Figueiredo; Uppsala universitet.; [1980]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Magister Mathias Lincopensis, Exposicio super Apocalypsim : Edited with an Introduction by Ann-Marie Billing-Ottosson

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för klassiska språk

  Författare :Ann-Marie Billing-Ottosson; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Latin language; Magister Mathias; Bernardino; Birgitta; apocalypse; Latin; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Classical philology Latin language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Klassiska språk Latin; latin; Latin;

  Sammanfattning : This dissertation contains the first critical edition of Exposicio super Apocalypsim, written by the Swedish 14th century theologian Magister Mathias Lincopensis. The commentary, which covers the first fifteen chapters of St. LÄS MER

 3. 3. Calderón, el cisma sueco de los Vasa y el tropo "Teatro del mundo" : estudios

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Julian Vasquez-Lopera; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; paradigm; social energy; Wasa dynasty; Calderón; Queen Christina;

  Sammanfattning : The ancient concept "The world is a theatre" has been used by poets and philosophers at all times when talking about human conflicts or when describing human society. By focusing on the historical function of this use, the present dissertation examines four plays by Pedro Calderón de la Barca in relation to the schism of the Swedish Wasa dynasty: El sitio de Bredá, La protestación de la fe, La vida es sueño, Afectos de odio y amor. LÄS MER