Sökning: "Berit Ydreborg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Berit Ydreborg.

  1. 1. To be in‐between The road to disability pension with reference to the Swedish social insurance system

    Detta är en avhandling från Institutionen för hälsa och samhälle

    Författare :Berit Ydreborg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Disability pension; social insurance; social insurance officers; clients; practice; work ability; street‐level bureaucracy; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Health and medical services in society; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Hälso- och sjukvård i samhället;

    Sammanfattning : Background: The Social Insurance is part of the Swedish welfare system that is intended to create economic security for citizens in the event of unemployment, sickness, functional disability, and old age. The Swedish sickness‐benefit insurance is based on the standard insurance principle meaning that sickness benefits are related to level of lost income. LÄS MER