Sökning: "Berit Uddén"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Berit Uddén.

 1. 1. Musisk pedagogik med kunskapande barn : vad Fröbel visste om visan som tolkande medel i barndomens studiedialog

  Detta är en avhandling från Stockholm : KMH-förlaget

  Författare :Berit Uddén; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; musikundervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Musisk pedagogik med kunskapande barn : vad Fröbel visste om visan som tolkande medel i barndomens studiedialog

  Detta är en avhandling från Stockholm : KMH förlag

  Författare :Berit Uddén; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Music and children; Music; Instruction and study; Fröbel; Friedrich; 1782-1852; Musikpedagogik; Musikundervisning; Barn och musik; Musik; Sång; studier och undervisning; läroplaner; historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER