Sökning: "Berit Berg"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Berit Berg.

 1. 1. Reframed Identity Red Cross nurses' identity formation between 1945 and 1977

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Trine Jønland Højsgaard; Anders Gustavsson; Annika Ullman; Per Ekstrand; Marja Schuster; Berit Berg; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Occupational identity; nurse training; hermeneutics; total institution; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The overall aim is to explore the construction of nurse identity at the Red Cross Nursing School (RCNS) in Sweden, between 1945 and 1977, when nursing became part of the system of higher education in Sweden. Occupational identity is understood as a construct both of social learning and of a self-image. LÄS MER

 2. 2. Reframed Identity : Red Cross nurses' identity formation between 1945 and 1977

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Trine Jønland Højsgaard; Anders Gustavsson; Annika Ullman; Per Ekstrand; Marja Schuster; Berit Berg; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Occupational identity; nurse training; hermeneutics; total institution; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The overall aim is to explore the construction of nurse identity at the Red Cross Nursing School (RCNS) in Sweden, between 1945 and 1977, when nursing became part of the system of higher education in Sweden. Occupational identity is understood as a construct both of social learning and of a self-image. LÄS MER