Sökning: "Beredning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet Beredning.

 1. 1. Model driven process planning for machining : Theory, application and improved information standards for efficient product realization

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Mikael Hedlind; KTH.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Process planning; modeling; ISO 10303; CADCAM; kinematics; Beredning; modellering; ISO 10303; CADCAM; kinematik; SRA - Production; SRA - Produktion;

  Sammanfattning : Model driven process planning is a methodology that emphasizes the application of models to create, represent and use information of products, processes and resources. Industry today stores information in a fragmented manner, mainly document centered with the consequence of data duplication requiring comprehensive data management and maintenance. LÄS MER

 2. 2. An approach for systematic process planning of gear transmission parts

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Mats Bagge; KTH.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; process planning; machining; gears; beredning; bearbetning; kugg; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Manufacturing engineering; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Produktionsteknik;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to find and develop methods that enhance and support the creation of evolvable master process plans with possibilities to challenge productivity and meet changing design requirements. The condition for achieving this is primarily that both the fundamental thinking and the results behind a process plan can be described. LÄS MER

 3. 3. Handläggning och inflytande : beredning, föredragning och kontrasignering under Karl XI:s envälde

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Anna-Brita Lövgren; [1980]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Geometrical and dimensional Measurement Planning - a systematic and holistic approach

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Richard Lindqvist; KTH.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Geometrical; dimensional; measurement planning; controllability; GMCP; quality assurance matrix and methodology; QAM; critical key characteristic;

  Sammanfattning : För att försäkra sig om den slutliga kvaliteten på maskinbearbetade komponenter måste tillverkande företag mäta och verifiera de geometriska och dimensionella egenskaperna på komponenter innan dem skickas vidare nedströms till den mer värdeskapande monteringen. Det är idag vanligt att den geometriska och dimensionella mätningen och verifieringen uppstår varje gång då en maskin ställs om, när man startar om eller startar upp en ny produktionslina eller då en produktionsprocess ändras. LÄS MER

 5. 5. Ställ krav på virket Rätt virke för produktion i framtidens trähusfabrik

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för teknik, Linnéuniversitetet

  Författare :Lars Eliasson; Linnéuniversitetet.; [2011]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Product science Wood fibre and forest products; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Produktforskning Träfiber- och virkeslära; Forestry and Wood Technology; Skog och träteknik;

  Sammanfattning : Denna avhandling behandlar den svenska trähusbranschens behov och möjligheter att erhålla trämaterial med egenskaper som uppfyller de krav som produktion och slutkund ställer. Ett gemensamt problem för den svenska trähusbranschen är de kvalitetsbrister hos det virke sombranschens företag köper för sin produktion, som kan resultera i merkostnader för branschen med 100 MSEK årligen. LÄS MER