Sökning: "Benny Jacobsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Benny Jacobsson.

  1. 1. Den sjunde världsdelen Västgötar och Västergötland 1646-1771. En identitetshistoria

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

    Författare :Benny Jacobsson; Stockholms universitet.; [2008]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; regional identity; national identity; concept of identity; patria; nation; encomium; topography; dissertation; student nation; Västergötland; Uppsala; Åbo; Skara; Jacob Chronander; Algot Scarin; Sven Wilskman; Johan Falck; Sven Hof; Paul Ricoeur; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; History of Ideas; idéhistoria;

    Sammanfattning : This thesis considers regional identity in early-modern Sweden, taking its case from the province (landskap) of Västergötland 1646–1771. The aim is to investigate verbal expressions of regional identity. LÄS MER