Sökning: "Bengt Stillborg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Bengt Stillborg.

  1. 1. Experimental investigation of steel cables for rock reinforcement in hard rock

    Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

    Författare :Bengt Stillborg; [1984]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Gruv- och Berganläggningsteknik; Mining and Rock Engineering;

    Sammanfattning : This thesis describes a detailed experimental investigation of the mechanical behaviour of fully grouted steel cables used for rock reinforcement in hard rock. An attempt is also made to explain the possible modes of deformation and cable failure, based on observations from the experiments. LÄS MER