Sökning: "Bengt Sivberg"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Bengt Sivberg.

 1. 1. Professional Judgement. A Theoretical Model and Multi-Experiments in Nursing Professional Judgement

  Författare :Bengt Sivberg; Institutionen för hälsovetenskaper; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : [abstract missing].... LÄS MER

 2. 2. Professional Judgement : A theoretical model and multi-experiments in nursing professional Judgement

  Författare :Bengt Sivberg; Hälsa i ett tvärvetenskapligt perspektiv; []
  Nyckelord :Professional Judgement; Moral Judgement; Ego Judgement; Self Judgement; Nurses;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Patient autonomy in highly technological care environments from a caring perspective

  Författare :Catharina Lindberg; Bengt Sivberg; Berit Lindahl; Ania Willman; Cecilia Fagerström; Vård i högteknologisk miljö; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; autonomy; caring context; co-determination; concept analysis; concept development; control; descriptive phenomenology; highly technological care; inductive content analysis; metasynthesis; partnership; patient experiences; theoretical development; transition; trust; vulnerability; autonomy; caring context; co-determination; concept analysis; concept development; control; descriptive phenomenology; highly technological care; inductive content analysis; metasynthesis; partnership; patient experiences; theoretical development; transition; trust; vulnerability; autonomy caring context co-determination concept analysis concept development control descriptive phenomenology highly technological care inductive content analysis metasynthesis partnership patient experiences theoretical development transition trust vulnerability;

  Sammanfattning : .... LÄS MER