Sökning: "Bengt Redfors"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Bengt Redfors.

 1. 1. Prevention and treatment of acute kidney injury after cardiac surgery

  Författare :Bengt Redfors; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kidney failure; acute glomerular filtration rate renal circulation oxygen consumption cardiac surgery mannitol dopamine norepinephrine autoregulation;

  Sammanfattning : Acute kidney injury (AKI) occurs frequently after cardiac surgery and is independently associated with increased mortality. The main cause of AKI in these patients is renal ischemia. LÄS MER

 2. 2. Om organsystemens organisation och funktion : analys av elevsvar från Sverige och Sydafrika

  Författare :Pernilla Granklint Enochson; Andreas Redfors; Lena Tibell; Bengt-Olov Molander; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att studera svenska och sydafrikanska elevers föreställningar om kroppens byggnad och funktion, samt hur dessa föreställningar påverkar närliggande frågeställningar. Datainsamling har skett genom att flera olika typer av enkäter samt intervjuer använts. Samtliga elever som deltog gick i årskurs nio. LÄS MER

 3. 3. Om organsystemens organisation och funktion– analys av elevsvar från Sverige och Sydafrika : analys av elevsvar från Sverige och Sydafrika

  Författare :Pernilla Granklint Enochson; Andreas Redfors; Lena Tibell; Bengt-Olov Molander; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att studera svenska och sydafrikanska elevers föreställningar om kroppens byggnad och funktion, samt hur dessa föreställningar påverkar närliggande frågeställningar. Datainsamling har skett genom att flera olika typer av enkäter samt intervjuer använts. Samtliga elever som deltog gick i årskurs nio. LÄS MER