Sökning: "Bengt Owe Birgersson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Bengt Owe Birgersson.

  1. 1. Kommunen som serviceproducent. : Kommunal service och serviceattityder i 36 svenska kommuner

    Detta är en avhandling från Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Bengt Owe Birgersson; [1975]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

    Sammanfattning : .... LÄS MER