Sökning: "Bengt Lorendahl"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Bengt Lorendahl.

  1. 1. Regionutvecklings- och lokaliseringsprocesser : beslut och handling i kommunal näringspolitik och industriell lokalisering

    Författare :Bengt Lorendahl; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Företagsekonomi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER