Sökning: "Bengt Littorin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Bengt Littorin.

  1. 1. The Diabetes Incidence Study in Sweden (DISS): Ascertainment, risk factors, and problems with classification

    Detta är en avhandling från Bengt Littorin, Södervärns Vårdcentral, Ahlmansgatan 12, S-214 27 Malmö, Sweden

    Författare :Bengt Littorin; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; type 1; stress; register; life events; incidence; ICA; family characteristics; GADA; epidemiology; diabetes mellitus; classification; Ascertainment; BMI; type 2; unclassifiable; year of diagnosis.; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Patienter med diabetes mellitus har högt blodsocker. Insulin reglerar blodsockervärdena. Redan i slutet av 1800 talet föreslogs att skulle det finnas två olika typer av diabetes, den ena beroende på bristande insulinbildning, den andra beroende på bristande insulineffekt. LÄS MER