Sökning: "Bengt Hellström"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Bengt Hellström.

 1. 1. Calculation and Measurement Methods for the Performance of Solar Collectors. Models of Flat Plate Collectors, Transparent Insulation and Efficiency Factors

  Författare :Bengt Hellström; Energi och ByggnadsDesign; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Transparent insulation; Test method; Calculation method; Concentrating collector; Efficiency factor; Fin efficiency; Flat plate collector; Heat conductivity; Honeycomb; Measurement method; Performance; Solar transmittance; Solar collector; Collector model; Energy research; Energiforskning;

  Sammanfattning : This thesis deals with models of flat plate collectors, transparent insulation and efficiency factors. An equation for the energy output from a glazed flat plate collector is derived by modelling the collector efficiency factor, F´ as the sum of a constant and a temperature dependent part. LÄS MER

 2. 2. Förpackningens förvandlingar : Konsumtion och karneval i barnboken

  Författare :Martin Hellström; Bengt Erik Eriksson; Lars-Håkan Svensson; Boel Westin; Maria Nikolajeva; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Children s literature; consumption; package; carnival; Zygmunt Bauman; Mikhail Bakhtin; Roald Dahl; Herge; Tove Jansson; Astrid Lindgren; Barbro Lindgren; Christine Nöstlinger; Maurice Sendak; Barnlitteratur; konsumtion; förpackning; karneval; Zygmunt Bauman; Michail Bachtin; Roald Dahl; Herge; Tove Jansson; Astrid Lindgren; Barbro Lindgren; Christine Nöstlinger; Maurice Sendak; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; förpackningar; barnlitteratur; Hergé; Andy Warhol; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Här studeras den massproducerade förpackningen som motiv inom ett flertal barnböcker, såsom Pippi Långstrump och Mio min Mio av Astrid Lindgren, Charlie and the Chocolate factory av Roald Dahl, In the Night Kitchen av Maurice Sendak, Korken flyger av Barbro Lindgren, samt ett flertal verk av Tove Jansson och Herge. I dessa verk ses förpackningen som den främsta symbolen för vårt konsumtionssamhälle. LÄS MER

 3. 3. Hyaluronan and the receptor CD 44 in the heart and vessels : a study in normal and pathological conditions

  Författare :Martin Hellström; Anna Engström-Laurent; Bengt Johansson; Lena Jonasson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :hyaluronan; CD44; heart; Rat; cardiac hypertrophy; artery; vein; human; Medicine; medicin;

  Sammanfattning : Tissues are not solely composed of cells. The extracellular matrix is important for the cell well-being and cell-cell communication. The glycosaminoglycan hyaluronan (HYA) is a widely distributed extracellular matrix (ECM) component. LÄS MER

 4. 4. Experimental acute otitis media : aspects on treatment, protection and structural changes

  Författare :Eva Westman; Ann Hermansson; Sten Hellström; Åsa Melhus; Bengt Carlsöö; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Otorhinolaryngology; acute otitis media; penicillins; rat; treatment; protection; beta-lactamase; Moraxella catarrhalis; Haemophilus influenzae; Otorhinolaryngologi; Otorhinolaryngology; Otorhinolaryngologi; Oto-Rhino-Laryngology; oto-rhino-laryngologi;

  Sammanfattning : Acute otitis media (AOM) is a common disease in childhood and is one of the most common causes for outpatient antibiotic treatment. The major aetiological agents of AOM have varied over the decades. Now the three most common pathogens are Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae and Moraxella catarrhalis. LÄS MER

 5. 5. Gustaf Hellström och hans väg till Snörmakare Lekholm får en idé

  Författare :Bengt Tomson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER