Sökning: "Bengt Forslund"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Bengt Forslund.

 1. 1. Victor Sjöström : hans liv och verk

  Författare :Bengt Forslund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sjöström; Victor; 1879-1960; Regissörer; Skådespelare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det omöjliggjorda entreprenörskapet : Om förnyelsekraft och företagsamhet på golvet

  Författare :Magnus Forslund; Bengt Johannisson; Per-Ola Berg; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurship; shopfloor; organisational change; intrapreneurship; ideology; gender; ethnography; social constructionism; Business studies; Företagsekonomi; Ledarskap; entreprenörskap och organisation; Ledarskap; entreprenörskap och organisation;

  Sammanfattning : There is nothing particularly revolutionary about the assertion that organisations today must be more entrepreneurial. However, one could rightly claim that interest was previously directed primarily at the anonymous organisation (as in Corporate Entrepreneurship) or executives at various organisational levels (as in intrapreneurship). LÄS MER