Sökning: "Bengt Alrud"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Bengt Alrud.

 1. 1. Fractal spectral measures in two dimensions

  Författare :Bengt Alrud; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Matematik och teoretisk fysik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. On representing linear functionals by integrals on a commutative involutive algebra

  Författare :Bengt Alrud; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER