Sökning: "Benedikt Strunz"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Benedikt Strunz.

  1. 1. Human innate lymphocytes in host defense, tissue function and reproduction

    Författare :Benedikt Strunz; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The immune system is present in all tissues of the human body. In order to respond appropriately to infections, cells of the innate and adaptive immune system work in concert. LÄS MER