Sökning: "Begärets lagar: Moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Begärets lagar: Moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi.

  1. 1. Begärets lagar: moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi

    Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

    Författare :Sara Edenheim; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; historia; History; statliga utredningar; genealogi; homosexualitet; intersexualism; abjekt; interpellation; ressentiment; heterosexuality; homosexuality; transsexualism; equal rights; liberalism; abjection; moralism; genealogy; Gender studies; Genusvetenskap; Legal history; Rättshistoria; Theory of history; Contemporary history since 1914 ; Historieteori; gender; desire; Nutidshistoria från 1914 ; Human rights; Mänskliga rättigheter;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av en analys av Statliga Offentliga Utredningar (SOU) och deras definition och hantering av homosexualitet, intersexualism och transsexualism under 1900-talet (1935-2001). Frågor som berör den juridiska definitionen av ett mänskligt subjekt, mänskligt begär och den mänskliga kroppen är centrala för dessa utredningar och därför ligger fokus i avhandlingen på hur dessa definitioner reproduceras och förändras. LÄS MER