Sökning: "Beatrix Algurén"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Beatrix Algurén.

  1. 1. Functioning after stroke An application of the International Classification of Functioning,Disability and Health (ICF)

    Detta är en avhandling från Jönköping : School of Health Sciences

    Författare :Beatrix Algurén; Högskolan i Jönköping.; [2010]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Assessment; disability; functioning; health-related quality of life; ICF; longitudinal; multidisciplinary; Rasch; stroke; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad;

    Sammanfattning : Objective. The overall aim of this thesis was to evaluate the biopsychosocial consequences after stroke and test the validity of the ICF Core Sets for Stroke during one year post-stroke.Material and Methods. LÄS MER