Sökning: "Bcl-2"

Visar resultat 1 - 5 av 135 avhandlingar innehållade ordet Bcl-2.

 1. 1. Studies on the Bcl-2 Family of Apoptosis Regulators in the Nervous System

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Susanne Hamnér; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurosciences; Bcl-2; Bcl-w; Bad; Apoptosis; Nervous system; Cerebellar granule cells; Sympathetic neurons; Neurovetenskap; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Neurology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Neurologi; Developmental Neurosciences; medicinsk utvecklings- och neurobiologi;

  Sammanfattning : Apoptosis is a type of cell death with a specific morphology and molecular program, which is essential for the development of the nervous system. However, inappropriate cell death has been implicated in several neurodegenerative diseases. LÄS MER

 2. 2. In vitro Studies of β-cell Death and Survival. Modulation by Adenoviral Vectors and Bcl-2 Overexpression

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Andreea Roxana Barbu; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cell biology; β-cell; cytokine; mitochondrial membrane potential; Bcl-2; Adenoviral vector; Adenovirus; IFN-α; Diabetes; Cellbiologi; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Cell biology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Cellbiologi;

  Sammanfattning : Type 1 diabetes is a multifactorial disease resulting from the selective destruction of insulin-producing β-cells within the pancreatic islets of Langerhans. The mechanisms of β-cell death are not fully understood but cytokines are important mediators of this process. LÄS MER

 3. 3. Insight into the mitochondrial apoptotic pathway The interplay of the pro-apoptotic Bax protein with oxidized phospholipids and its counterplayer, the pro-survival Bcl-2 protein

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Marcus Wallgren; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; apoptosis; Bax; Bcl-2; CD; cell-free protein synthesis; DSC; membrane; mitochondria; oxidized phospholipids; reconstitution; solid state NMR; biologisk kemi; biological chemistry;

  Sammanfattning : Apoptosis plays a crucial role in multicellular organisms by preserving tissue homeostasis and removing harmful cells. The anti-apoptotic B-cell CLL/lymphoma 2 (Bcl-2) and the pro-apoptotic Bcl-2-associated X protein (Bax) act as major regulators of the mitochondrial apoptotic pathway. LÄS MER

 4. 4. Aspects of pathological apoptosis in the immature brain after hypoxia-ischemia

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Ulrika Hallin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neonatal; rat; brain; hypoxia-ischemia; necrosis; apoptosis; calpain; caspase; Bcl-2; Bax; mitochondria; calcineurin.;

  Sammanfattning : The cause of mechanisms underlying perinatal brain injury is not fully known, but it results in a wide variety of neurological impairments in the affected children. When injured, neurons of the newborn brain are prone to undergo programmed cell death, apoptosis, since this genetic program is normally activated in some cells during development of the nervous system, even in the perinatal period. LÄS MER

 5. 5. Mechanisms of survival and maintenance of Hematopoietic Stem Cells and Multipotent Progenitor Cells

  Detta är en avhandling från Richard Karlsson Entr. 78, 3rd floor, U-MAS, S-205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Richard Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; extracellulära vätskor; Hematologi; extracellular fluids; Haematology; hypoxia.; forkhead; Akt PKB; Bcl-2; apoptosis; Flt3; FL; c-kit; KL; cytokines; Hematopoiesis; progenitor;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Homeostasen, dvs. bibehållandet av ett konstant antal blodceller, pågår genom hela livet och har sitt urprung från en sällsynt cell som huvudsakligen finns i benmärgen, där den utgör mindre än 1 cell på 10000-100000. LÄS MER