Sökning: "Basil Bernstein"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden Basil Bernstein.

 1. 1. -Måste det här vara som en väckelserörelse? : en studie om (det som kallas) entreprenöriellt lärande i grundskolan, utifrån Basil Bernsteins begreppsapparat

  Författare :Monika Diehl; Eva Leffler; Joakim Lindgren; Maj Asplund Carlsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurial learning; lower secondary school; recontextualisation; Basil Bernstein; education; teaching; learning; assessment; classification; framing; Entreprenöriellt lärande; grundskolan; rekontextualisering; Basil Bernstein; utbildning; undervisning; lärande; bedömning; klassifikation; inramning; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this compilation thesis is to describe prerequisites for what, in a Swedish educational context, is often called ‘entrepreneurial learning’ and to examine the possible influence that this has on school practice. The study was carried out in two lower secondary schools and was guided by the following two research questions. LÄS MER

 2. 2. The Recontextualisation of Social Pedagogy. A study of three curricula in the Netherlands, Norway and Ireland

  Författare :Pelle Hallstedt; Mats Högström; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; Sociologi; Sociology; welfare state; social pedagogy; recontextualisation; pedagogic discourse; higher education; ethnography; discourse analysis; classification and framing; Basil Bernstein; curriculum; Pedagogik; didaktik; Special didactics; Specialdidaktik;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe, analyse, and compare the recontextualisation of social pedagogy in three different curricula; in Nijmegen (NL), Lillehammer (N), and Sligo (IRL). The curricula represent different academic orientations and are located in different social-political contexts. LÄS MER

 3. 3. Friluftsliv in Swedish Physical Education – a Struggle of Values : Educational and Sociological Perspectives

  Författare :Erik Backman; Håkan Larsson; Johan Arnegård; John Evans; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Friluftsliv; Physical Education; PETE; PE teacher student; PE teacher educator; curriculum; Bourdieu; Bernstein; Education; Pedagogik; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine some of the educational and sociological conditions underlying the production of teaching in friluftsliv within the Physical Education (PE) subject in Swedish compulsory school. Despite the value awarded to the Scandinavian outdoor practice friluftsliv, in both the national PE curriculum document and in Physical Education Teacher Education (PETE) in Sweden, it does not seem to be thoroughly implemented in compulsory school teaching. LÄS MER

 4. 4. The recontextualisation of social pedagogy : a study of three curricula in the Netherlands, Norway and Ireland

  Författare :Pelle Hallstedt; Mats Högström; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Basil Bernstein; Curriculum; Classification and framing; Discourse analysis; Ethnography; Higher education; Pedagogic discourse; Social pedagogy; Recontextualisation; Welfare state;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe, analyse, and compare the recontextualisation of social pedagogy in three different curricula; in Nijmegen (NL), Lillehammer (N), and Sligo (IRL). The curricula represent different academic orientations and are located in different social-political contexts. LÄS MER

 5. 5. Utifrån sett - Inifrån upplevt Några unga kvinnor som kom till Sverige i tonåren och deras möte med den svenska skolan

  Författare :Meta Cederberg; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Pedagogik; Basil Bernstein; School career; visible and unvisible pedagogy; gender; migration; Pedagogy and didactics; dialogue; Symbolic interactionalism; didaktik;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe and analyse some foreign women s perspectives on their first meeting with the Swedish school and to identify and illuminate patterns and processes on different levels that facilitate respectively obstruct the development of their school careers. The women arrived in Sweden in their teens and attended Swedish upper secondary school, completed their education with good results, applied for and were enrolled as students at University. LÄS MER