Sökning: "Barns meningsskapande in"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Barns meningsskapande in.

 1. 1. Barns multimediala berättande : En länk mellan mediakultur och pedagogisk praktik

  Detta är en avhandling från Göteborg University

  Författare :Anna Klerfelt; Stig Broström; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barns kultur; mediakultur; pedagogisk praktik; meningsskapande; sociokulturell; interaktion; berättande; gester; estetik; rekonstruktion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Design för lärande : barns meningsskapande i naturvetenskap

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Annika Elm Fristorp; Tore West; Jan Schoultz; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; communication; early childhood education; early years’ science education; learning; multimodality; primary education; primary science education; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The aim of the study was to describe and analyse the design of learning environments and how children in preschool, preschool class and primary school create meaning and learn from the teaching aids offered to them in scientific activities planned by teachers.The theoretical reference frame was obtained from multimodal and design-oriented theory, with its focus on the creative dimensions of learning and detailed aspects of how learning takes place. LÄS MER

 3. 3. Design för lärande : barns meningsskapande i naturvetenskap

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Annika Elm Fristorp; Tore West; Jan Schoultz; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; communication; early childhood education; early years’ science education; learning; multimodality; primary education; primary science education; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The aim of the study was to describe and analyse the design of learning environments and how children in preschool, preschool class and primary school create meaning and learn from the teaching aids offered to them in scientific activities planned by teachers.The theoretical reference frame was obtained from multimodal and design-oriented theory, with its focus on the creative dimensions of learning and detailed aspects of how learning takes place. LÄS MER

 4. 4. Barns medierade värld syskonsamspel, lek och konsumtion

  Detta är en avhandling från Stockholm : Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Ylva Ågren; Karin Aronsson; Karin Helander; Anna Sparrman; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social interaction; meaning making; positionings; siblings; age; generation; mediatization; media; computer games; play practices; consumption; communities of practice; cultural capital; taste; negotiations; child-hood studies; barnkultur; aktörskap; social interaktion; meningsskapande; positioneringar; syskonskap; åldersordning; medialisering; medier; datorspel; lek; musik; TV; konsumtion; praktikgemenskap; kulturellt kapital; smak; förhandlingar; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis focuses on sibling interaction and children’s everyday media practices in their homes. Ten sibling pairs, aged four to nine years, have been followed in their homes during a six-month period with media ethnographic methods. The data mainly consist of video recorded sibling interactions. LÄS MER

 5. 5. Barns multimediala berättande. En länk mellan mediakultur och pedagogisk praktik Children's digital story telling and cultural meaning. A link between educational practice and mass media

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Anna Klerfelt; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barns kultur; mediakultur; pedagogisk praktik; meningsskapande; sociokulturell; interaktion; berättande; gester; estetik; rekonstruktion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER