Sökning: "Barns kamratrelationer i förskolan: Samhörighet tillhörighet vänskap utanförskap"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Barns kamratrelationer i förskolan: Samhörighet tillhörighet vänskap utanförskap.

  1. 1. Barns kamratrelationer i förskolan : Samhörighet tillhörighet vänskap utanförskap

    Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

    Författare :Fanny Jonsdottir; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; erkännande; barn; exkludering; förskola; förskolebarn; inkludering; kamrat; kamratskap; moralfilosofi; moralisk kränkning; samhörighet; social arena; tillhörighet; vänner; vänskap;

    Sammanfattning : The thesis is a survey of 353 preschool children’s social relations emphasizing their peer and friendship relations in particular. The study also concerns the conceptions the preschool personnel have concerning the children’s social characteristics and social skills. LÄS MER