Sökning: "Barnpsykoterapi"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Barnpsykoterapi.

 1. 1. Att behandla störande beteende : metodutveckling i barnpsykoterapi

  Detta är en avhandling från Stockholm : : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Pia Eresund; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barnpsykoterapi; metodik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vändpunkter i barnpsykoterapi : Psykoterapeuters erfarenheter av förändringsprocesser

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Gunnar Carlberg; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Psykologexamensuppsats: Barnpsykoterapi - en processtudie

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Astrid Larsson; Curt Sandberg; Göran Sandell; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1974]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; barn; psykoterapi; psykoanalys; kognitiv; system; lekterapi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Möten i psykodynamisk barnpsykoterapi Förväntningar, samspel och förändring

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Fredrik Odhammar; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Child psychotherapy; expectations; therapeutic alliance; common factors; psychotherapy process; outcome; case study; treatment goals; intersubjectivity; mixed-methods; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis aims to increase the knowledge of courses and processes of change prior to and during psychodynamic child psychotherapy with parallel parent contact. The dissertation examines parents’ and psychotherapists’ stated goals and expectations prior to the child’s psychotherapy, processes of change focusing on the psychotherapeutic encounter between child and psychotherapist, and outcome gauged by standardized measures compared to experienced change regarding the child’s problems. LÄS MER