Sökning: "Barnmorskeutbildning"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Barnmorskeutbildning.

 1. 1. Negotiating the Normal Birth Norms and Emotions in Midwifery Education

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jenny Gleisner; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Norms; feelings; emotions; midwifery; midwifery education; student midwives; feeling norms; labor pain; stillbirth; negotiation; categorization work; birthing trajectory; Normer; känslor; barnmorska; barnmorskeutbildning; barnmorskestudenter; känslonormer; förlossningssmärta; dödfödda barn; förhandling; kategoriseringsarbete; förlossningstrajektorier;

  Sammanfattning : Pregnancies and childbirths are not just biological or medical events. Childbirths are also emotionally intense situations, not only for the parents-to-be but also for those who work in delivery care. In addition, pregnancies and childbirths are sociocultural situations; there are norms regarding the normal birth. LÄS MER

 2. 2. Confidence in Midwifery Midwifery students and midwives’ perspectives

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Lena Bäck; Mittuniversitetet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical Practice; Competence; Confidence; Knowledge; Learning; Midwifery; Midwifery education; Midwifery students; Barnmorskestudenter; Barnmorskeutbildning; Klinisk träning; Kompetens; Trygghet; Kunskap; Lärande;

  Sammanfattning : A confident midwife has an impact on a pregnant woman’s clinical outcome and birth experience. Knowledge acquisition, competence, and confidence develops over a lifetime and is of great importance in developing and forming personal skills and allowing the personal traits to grow and mature. LÄS MER