Sökning: "Barncentrerad vård"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Barncentrerad vård.

 1. 1. Barncentrerad vård vid nålprocedurer : Betydelsen av att möta barns rädsla och smärta

  Författare :Ida Kleye; Lena Hedén; Mats Eriksson; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Människan i vården; The Human Perspective in Care;

  Sammanfattning : Background: Children report needle procedures as the worst source of fear and pain during hospital care and treatment. How children communicate their fear and pain varies, which can be challenging for nurses to understand and meet. Nurses need to be able to recognize and acknowledge children’s emotions for needle procedures to be child centered. LÄS MER

 2. 2. Barncentrerat förhållningssätt i perioperativ vård

  Författare :Carina Sjöberg; Jens M. Nygren; Petra Svedberg; Ing-Marie Carlsson; Stefan Nilsson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Childcentered care; Perioperative care; Anesthetic Nursing; Barncentrerad vård; Perioperativ vård; Anestesiologisk omvådnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barns möjligheter att involveras i den perioperativa vårdkontexten kan förbättras med ett barncentrerat förhållningssätt. För att uppnå detta behöver hänsyn både tas till att barn är beroende av sin familj och att de som enskilda individer ska involveras och vara medaktörer i sin vård. LÄS MER

 3. 3. A Child-Centred Health Dialogue for the prevention of obesity : Feasibility and evaluation of a structured model for the promotion of a healthy lifestyle in preschool children and their families in the Swedish Child Health Services

  Författare :Mariette Derwig; Barns och familjers hälsa; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; child-centred care; child obesity prevention; cost-effectiveness analysis; family-based; health literacy; primary care;

  Sammanfattning : Prevention of childhood obesity with its effects on children’s mental and physical health and well-being is an international public health priority and is suggested to be effective when started early. As Child Health Services lack an evidence-based model, there is the need for development of a low-intensive health promotion model that is feasible and cost-effective in preventing obesity in preschool children. LÄS MER