Sökning: "Barn sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 90 avhandlingar innehållade orden Barn sociologi.

 1. 1. Barn, föräldrar, välfärdsstat : Den politiska debatten om föräldrautbildning och föräldrastöd 1964-2009

  Författare :Sofia Littmarck; Bengt Sandin; Judith Lind; Åsa Lundqvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Family policy; welfare policy; parent education; parenting support; welfare state; family; parenthood; children; political argumentation; official government inquiries; parliamentary papers; Familjepolitik; välfärdspolitik; föräldrautbildning; föräldrastöd; välfärdsstat; familj; föräldraskap; barn; politisk argumentation; riksdagstryck; statens offentliga utredningar;

  Sammanfattning : The political debate concerning parent education and parenting support between 1964 and 2009 has been scrutinized in this study in the light of the development of and changes in the welfare state. The investigation is based upon the analysis of official government inquiries and parliamentary papers dealing with parent education and parenting support. LÄS MER

 2. 2. Barn och brott : - En studie om socialtjänstens yttranden i straffprocessen för unga lagöverträdare

  Författare :Michael Tärnfalk; Anna Hollander; Lars Svedberg; Karsten Åström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children’s needs; crimes; social welfare; juvenile justice; punishment; barn; brott; behov; barns bästa; straffvärde; vård; straff; Social work; Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to scrutinise the statements from the social authorities to the criminal courts in the juvenile justice process, and to analyse in what extent these statements influenced the criminal courts in their penalty sentencing for boys aged 15-17 years, suspected and convicted for assault and battery and grand assault and battery, in Stockholm County the years of 1998 and 2000.In 1998 a child’s perspective and the concept of the best interest of the child was introduced in the Social services act. LÄS MER

 3. 3. Vuxna barn med hjälpbehövande föräldrar : En livsformsanalys

  Författare :Marianne Winqvist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; informal care; generations; adult children; gerontological theory; life-mode; Sociologi; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to reach an understanding of the relation between the life-modes of adult "children" and their approach to parents in need of assistance. The empirical data consist of qualitative interviews, and the analytical tool used is that of Højrup's conceptual framework of life-modes. LÄS MER

 4. 4. Föräldrar med funktionshinder : om barn, föräldraskap och familjeliv

  Författare :Marie Gustavsson Holmström; Bengt Erik Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; parents with disability; disabled parents; parenthood; notions on children; family life; cerebral palsy; spinal cord injury; multiple sclerosis; funktionshinder; funktionsnedsättning; föräldraskap; familjeliv; Disability research; Handikappsforskning; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : An increasing number of people with disabilities are choosing to become parents. However, several official goverment reports and other evidence points to the fact that parents with disabilities sometimes experience negative bias and distrust of their capacities as parents. LÄS MER

 5. 5. Barn till föräldrar med psykisk ohälsa : Barndom och uppväxtvillkor

  Författare :Annemi Skerfving; Alain Topor; Elisabet Näsman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; childhood conditions; children as agents; parental mental illness mental disorders; mental health knowledge; exposed life situations; compentence; Barn; barndom; uppväxtvillkor; barns som aktörer; föräldrar med psykisk ohälsa sjukdom störning; kunskap om psykisk ohälsa sjukdom; utsatta livssituationer; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning :  The aim of this doctoral thesis is to – from a child perspective and with children as informants – describe and analyze childhood conditions for children whose parents suffer from severe mental illness. The method used is qualitative – 28 children, 10 boys and 18 girls, 7–18 years old, were interviewed about their parents’ mental disorder; the family situation and their own personal life – in school and during free time. LÄS MER