Sökning: "Barn och TV"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden Barn och TV.

 1. 1. TV FOR CHILDREN How the Swedish Public Service Television Imagines a Child Audience

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Åsa Pettersson; Anna Sparrman; Bengt Sandin; Cynthia Carter; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; television; public service; child audience; TV programming; Barn; TV; public service; barnpublik; TV program;

  Sammanfattning : The study explores how the Swedish public service TV institution imagines a child audience in a societal context where the broadcasting landscape hastransformed greatly over the past thirty years and where TV is seen to  constitute both risks and benefits for children. The concept of TV for children is established to broaden the scope for studying what has been broadcast for a child audience on public service TV. LÄS MER

 2. 2. Barns medierade värld syskonsamspel, lek och konsumtion

  Detta är en avhandling från Stockholm : Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Ylva Ågren; Karin Aronsson; Karin Helander; Anna Sparrman; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social interaction; meaning making; positionings; siblings; age; generation; mediatization; media; computer games; play practices; consumption; communities of practice; cultural capital; taste; negotiations; child-hood studies; barnkultur; aktörskap; social interaktion; meningsskapande; positioneringar; syskonskap; åldersordning; medialisering; medier; datorspel; lek; musik; TV; konsumtion; praktikgemenskap; kulturellt kapital; smak; förhandlingar; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis focuses on sibling interaction and children’s everyday media practices in their homes. Ten sibling pairs, aged four to nine years, have been followed in their homes during a six-month period with media ethnographic methods. The data mainly consist of video recorded sibling interactions. LÄS MER

 3. 3. Bland stenyxor och tv-spel om barn, historisk tid och när unga blir delaktiga i historiekulturen

  Detta är en avhandling från Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Joel Rudnert; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; historical time; Vygotsky; cultural psychology; historical thinking; historical culture; historical consciousness; childrens learning; didactics of history; historiekultur; historiemedvetande; historiedidaktik; kulturell psykologi; historisk tid; barns lärande; historiskt tänkande; Vygotskij; historisk tid;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to investigate the processes through which children become increasingly involved in historical culture. It does this by examining how children develop thinking in historical time. LÄS MER

 4. 4. Alexander, Sara och skriften en skriftbruksetnografisk studie av barn i mellanåren

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Tomas Svensson; Per Ledin; Ann-Carita Evaldsson; Anna-Malin Karlsson; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literacy; literacy event; writing; read; write; children; ethnography; ethnometodology; everyday activities; action; Svenska språket; Swedish Language;

  Sammanfattning : This thesis focuses on literacy in children aged 11-12. The overriding purpose is to describe the specific competencies that children employ in their daily use of writing. LÄS MER

 5. 5. Visuell kultur i barns vardagsliv : Bilder, medier och praktiker

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Anna Sparrman; Karin Aronsson; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; visual culture; media ethnography; chidlren; discursive practice; agency; subject positioning; identity; popular culture; förskolebarn; barnforskning; barnkultur; barn och massmedia; barn och bild; visuell kommunikation; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This study concerns visual culture in 64 children-s (6- to 8-year-olds) everyday practices at a Swedish after-school center. It draws on an interdisciplinary theoretical framework, ranging from visual culture to discourse analysis, exposing the complexity of visuality in children-s social interactions, when talking about TV-programs, mimicing Spice Girls videos, drawing caricatures or looking at picture books. LÄS MER