Sökning: "Barn och TV"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden Barn och TV.

 1. 1. TV FOR CHILDREN How the Swedish Public Service Television Imagines a Child Audience

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Åsa Pettersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; television; public service; child audience; TV programming; Barn; TV; public service; barnpublik; TV program;

  Sammanfattning : The study explores how the Swedish public service TV institution imagines a child audience in a societal context where the broadcasting landscape hastransformed greatly over the past thirty years and where TV is seen to  constitute both risks and benefits for children. The concept of TV for children is established to broaden the scope for studying what has been broadcast for a child audience on public service TV. LÄS MER

 2. 2. Barns medierade värld syskonsamspel, lek och konsumtion

  Detta är en avhandling från Stockholm : Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Ylva Ågren; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social interaction; meaning making; positionings; siblings; age; generation; mediatization; media; computer games; play practices; consumption; communities of practice; cultural capital; taste; negotiations; child-hood studies; barnkultur; aktörskap; social interaktion; meningsskapande; positioneringar; syskonskap; åldersordning; medialisering; medier; datorspel; lek; musik; TV; konsumtion; praktikgemenskap; kulturellt kapital; smak; förhandlingar; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis focuses on sibling interaction and children’s everyday media practices in their homes. Ten sibling pairs, aged four to nine years, have been followed in their homes during a six-month period with media ethnographic methods. The data mainly consist of video recorded sibling interactions. LÄS MER

 3. 3. Visuell kultur i barns vardagsliv : Bilder, medier och praktiker

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Anna Sparrman; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; visual culture; media ethnography; chidlren; discursive practice; agency; subject positioning; identity; popular culture; förskolebarn; barnforskning; barnkultur; barn och massmedia; barn och bild; visuell kommunikation; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This study concerns visual culture in 64 children-s (6- to 8-year-olds) everyday practices at a Swedish after-school center. It draws on an interdisciplinary theoretical framework, ranging from visual culture to discourse analysis, exposing the complexity of visuality in children-s social interactions, when talking about TV-programs, mimicing Spice Girls videos, drawing caricatures or looking at picture books. LÄS MER

 4. 4. Berättandets möjligheter Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Märtha Andersson; Luleå tekniska universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; aesthetic learning processes; children; ethnography; interaction; meaning-making; multimodal learning; narrative; school; socio-cultural perspective; Humanities and religion - Languages and linguistics; Aesthetic subjects - Literature; barn; berättande; estetiska lärprocesser; etnografi; interaktion; meningsskapande; multimodalt lärande; skola; sociokulturellt perspektiv; barn; berättande; estetiska lärprocesser; etnografi; interaktion; meningsskapande; multimodalt lärande; skola; sociokulturellt perspektiv; Humaniora och religionsvetenskap - Språkvetenskap; Estetiska ämnen - Litteraturvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Swedish and Education;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate meaning-making in pupils' multimodal narratives that have emerged in aesthetic learning processes. To, with the support of ethnographic methods and theories of narrative and multimodality, study the resources and strategies used by the pupils. LÄS MER

 5. 5. Alexander, Sara och skriften en skriftbruksetnografisk studie av barn i mellanåren

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Tomas Svensson; Örebro universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literacy; literacy event; writing; read; write; children; ethnography; ethnometodology; everyday activities; action; Svenska språket; Swedish Language;

  Sammanfattning : This thesis focuses on literacy in children aged 11-12. The overriding purpose is to describe the specific competencies that children employ in their daily use of writing. LÄS MER