Sökning: "Barbro Lundblad"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Barbro Lundblad.

  1. 1. Skall jag gå, eller är det bättre att jag väntar? Förutsättningar för barns toalettbesök i skolan

    Författare :Barbro Lundblad; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; children; school; teacher; toilet; habits; privacy; functional; bladder; bowel; disturbances; classroom; management; rules;

    Sammanfattning : Should I go, or is it better to wait? – Conditions for children to go to the toilet at school Barbro Lundblad The Sahlgrenska Academy at the UNIVERSITY OF GOTHENBURG, Institute of Health and Care Sciences Box 457, SE-405 30 Gothenburg, Sweden Abstract This thesis consists of four papers. It aims to describe the conditions children face when they need to go to the toilet in school, and the importance of these conditions to the children’s toilet habits. LÄS MER