Sökning: "Banker"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade ordet Banker.

 1. 1. Banker i fusion

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Sven Jungerhem; Uppsala universitet.; [1992]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Reglering av banker

  Detta är en avhandling från Jure

  Författare :Hans Gustaf Sjöberg; [2018-10-05]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Banks; prudential regulation; legislation; jurisprudence; economic analysis; corporate governance; capital; implicit guarantees; deposit insurance; asymmetric information; deposits; adverse selection and moral hazard; legal certainty;

  Sammanfattning : The subject of this dissertation is the regulation of banks. The enquiry is built around three overreaching research questions:1. What is a bank?2. Why do banks have to be regulated?3. LÄS MER

 3. 3. Bankrörelse : Risker och riskhantering i banker

  Detta är en avhandling från Stockholm : Norstedts Juridik

  Författare :Henric Falkman; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bankrätt; bankrörelse; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Legal Science; rättsvetenskap;

  Sammanfattning : Den verksamhet som bedrivs av banker anses vara av särskilt stor betydelse för samhällslivet och dessutom förknippad med särskilda risker. Dessa risker tillsammans med det faktum att insättare och andra investerare normalt saknar möjlighet att inhämta och utvärdera information rörande riskegenskaperna hos bankernas tillgångar och skulder medför att banker är potentiellt instabila. LÄS MER

 4. 4. Bankens natur : miljöfrågans genomslag i svenska banker

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Maths Lundgren; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on a previously anomalous and neglected issue that became common order and regarded as beneficial to traditional goals of Swedish banks. Before 1995, environmental issues were seen as irrelevant in banking, mainly because "banks have no production". LÄS MER

 5. 5. Bank risk management How do bank employees deal with risk at the strategic and operational levels?

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Alexander Rad; Mittuniversitetet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Banks; Bank employees; Bank lending; Risk management; the Basel Accords; Global financial crisis; Banker; Bankanställda; Basel-standarden; den globala finanskrisen; Kreditgivning; Riskhantering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER