Sökning: "Bankanställda"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Bankanställda.

  1. 1. Bank risk management How do bank employees deal with risk at the strategic and operational levels?

    Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

    Författare :Alexander Rad; Mittuniversitetet.; [2017]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Banks; Bank employees; Bank lending; Risk management; the Basel Accords; Global financial crisis; Banker; Bankanställda; Basel-standarden; den globala finanskrisen; Kreditgivning; Riskhantering;

    Sammanfattning : .... LÄS MER