Sökning: "Bank"

Visar resultat 1 - 5 av 317 avhandlingar innehållade ordet Bank.

 1. 1. Bank risk management How do bank employees deal with risk at the strategic and operational levels?

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Alexander Rad; Mittuniversitetet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Banks; Bank employees; Bank lending; Risk management; the Basel Accords; Global financial crisis; Banker; Bankanställda; Basel-standarden; den globala finanskrisen; Kreditgivning; Riskhantering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. A mobile bank application loyalty model The young bank customer perspective

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Mustafa Nourallah; Mittuniversitetet.; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; loyalty antecedents; usability; service quality; customer satisfaction; loyalty; consequences of loyalty; young bank customers; mobile bank applications; Sweden.;

  Sammanfattning : This thesis investigates young bank customer (YBC) perceptions of loyalty in the context of mobile bank applications (MBAs), including loyalty antecedents and the consequences of loyalty. A first study investigates the relationships between cognitive, affective, and conative antecedents, on one hand, and loyalty, on the other. LÄS MER

 3. 3. Bank branches and Entrepreneurship A spatial analysis of new firm formation in Swedish regions and industries in a changing financial landscape

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Cynthia Sin Tian Ho; KTH.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; New firm formation; entrepreneurship; financing; bank branches; proximity; spatial analysis; GWR; Sweden; Företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse how bank branch closure has affected the formation of new firms and to explore the varying local relationships between the accessibility of bank branches and new firm formation in 290 Swedish municipalities. In the first paper, the effect of bank branch closure is examined through spatial econometric analysis, in particular, the fixed effects and the random effects spatial panel models. LÄS MER

 4. 4. A Harmonic-Oscillator Design Methodology Based on Describing Functions

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Jesper Bank; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; oscillator design efficiency; phase noise; impulse sensitivity function; design methodology; amplitude control; frequency tuning; oscillator; describing function;

  Sammanfattning : Oscillators are present in most electronic equipment where they provide timing information, for example as sampling clocks in analog-to-digital converters or as radio carriers in wireless communications. To design an oscillator, we must have knowledge of the properties and the operation of oscillators. LÄS MER

 5. 5. Bank och näringsliv : tvärsnittsanalyser och longitudinella studier av relationen mellan svenska företag och affärsbanker inom det bankorienterade finansiella systemet 1916-1947

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hans Sjögren; Uppsala universitet.; [1991]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER