Sökning: "BIB"

Visar resultat 1 - 5 av 180 avhandlingar innehållade ordet BIB.

 1. 1. Atmospheric corrosion of Mg and MgAl alloys – characterization and mechanisms

  Författare :Mehrdad Shahabi Navid; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; EDX; CO2; XPS; Mg and MgAl alloys; NaCl; Atmospheric corrosion; Characterization; 3D imaging; SEM; BIB; Thin film; FTIR; XRD; Pitting; Interference microscopy; FIB;

  Sammanfattning : The atmospheric corrosion of Mg and MgAl alloys was investigated. Corrosion tests were performed in the laboratory under controlled environment. CP Mg, AM50 and AZ91 samples were exposed at 95% RH and 22°C in the presence and in the absence of 400 ppm CO2 for 24 h to 672 h. The passive film was characterized by means of XPS, FTIR, AES and XRD. LÄS MER

 2. 2. Addressing smoking during pregnancy : the challenge to start from the woman's view

  Detta är en avhandling från Malmö : Univ.-sjukhuset MAS

  Författare :Agneta Abrahamsson; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; MEDICINE; MEDICIN; Smoking cessation; Smoking prevention control; Smoking psychology; Pregnancy; Motivation; Health education; Tobaksrökning och graviditet; Pregnant women ¡ Tobacco use; Rökavvänjning; Graviditet; Graviditet; Rökning; Rökavvänjning; Rökvanor; Tobaksrökning; Health education; Smoking cessation; samhällsmedicin; smoking habits; smoking cessation; wellbeing; Sense of Coherence; health education; narrative; phenomenography; health providers;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kvinnor känner till att det är riskabelt att röka när de blir gravida. Trots detta så slutar bara omkring hälften i Sverige och var tredje kvinna i många andra länder att röka när de blir gravida. LÄS MER

 3. 3. En analys av sexåringars bildspråk: bilder av skolan

  Detta är en avhandling från Elisabet Ahlner Malmström, Bästekille backar 27735 Kivik, Sweden alt Lund University Press Box 141, SE-22100 Lund, Sweden

  Författare :Elisabet Ahlner Malmström; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Pictorial Language; Pedagogical Semiotics; Pedagogy and didactics; Functional Meaning; Intuition; didaktik;

  Sammanfattning : Interaction, communication and signification are fundamental to the human world. How do children use codes in their drawings, as in-struments of processing information, representing reality? I find use-ful tools in theories that focus upon the semiotic play, thought and language. LÄS MER

 4. 4. Chronic pain. Epidemiological studies in a general population

  Detta är en avhandling från Ingemar Andersson, Bromölla Health Centre, SE-295 35 Bromölla, Sweden

  Författare :H. Ingemar Andersson; Ingemar H Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Epidemiology; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Epidemiologi; MEDICINE; MEDICIN; chronic pain; epidemiology; health care; samhällsmedicin; diagnoses; medication; smoking; uric acid; widespread pain;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under de senaste decennierna har intresset för smärta och smärtbehandling ökat påtagligt. Etablerade smärttillstånd är ofta svårbehandlade och medför stora och kostnadskrävande insatser i sjukvården. Produktionsbortfall och stigande sjukförsäkringskostnader medverkar också till stora samhällseffekter. LÄS MER

 5. 5. Assessments of oral health status in frail patients in hospital

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö högskola

  Författare :Pia Andersson; Högskolan Kristianstad.; Malmö University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ODONTOLOGY; ODONTOLOGI; Medicine; Oral health; Patients;

  Sammanfattning : The general aims of this thesis were to evaluate the usefulness of an oral assess¬ment guide and to determine the oral health status among frail patients in hospital settings. A further aim was to analyze possible factors that may be associated with oral health status, with special focus on the relationship between oral health and nutritional status among elderly rehabilitation patients. LÄS MER