Sökning: "BIAS"

Visar resultat 1 - 5 av 928 avhandlingar innehållade ordet BIAS.

 1. 1. Confirmation Bias in Criminal Cases

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Law, Uppsala University

  Författare :Moa Lidén; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; legal decision making; bias; confirmation bias; criminal cases; criminal procedure; police; prosecutor; judge; legal system; empirical legal research; evidence based law; debiasing technique; Jurisprudence; Allmän rättslära;

  Sammanfattning : Confirmation bias is a tendency to selectively search for and emphasize information that is consistent with a preferred hypothesis, whereas opposing information is ignored or downgraded. This thesis examines the role of confirmation bias in criminal cases, primarily focusing on the Swedish legal setting. LÄS MER

 2. 2. Gruppskillnader i Provresultat uppgiftsinnehållets betydelse för resultatskillnader mellan män och kvinnor på prov i ordkunskap och allmänorientering

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Christina Stage; Umeå universitet.; [1985]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Test bias; item bias; content bias; sex bias; sex differences; vocabulary tests; tests on general knowledge;

  Sammanfattning : The present monograph deals with the problem of sex differences in test results from various angles. Initially, the aim was to investigate whether the use of test results in selection could be considered fair in spite of sex differences in test score averages. LÄS MER

 3. 3. Bias in prediction : on correction methods

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell

  Författare :Sven Rydberg; Stockholms universitet.; [1963]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. In-group bias control

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Öyvind Jörgensen; Øyvind Jørgensen; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; In-group bias; in-group favoritism; control; stereotypes; prejudice;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Många människor förespråkar en egalitär norm. I detta ingår att man ska bemöta människor på lika villkor och inte låta sig påverkas av irrelevanta faktorer som människors etniska ursprung, sexuella läggning eller norska brytning. LÄS MER

 5. 5. Drugs and the Convention on the Rights of the Child Fragmentation, Contention and Structural Bias

  Detta är en avhandling från Stockholm University : Department of Law, Stockholm University

  Författare :Damon Barrett; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; child rights; drug control; Convention on the Rights of the Child; structural bias; critical child rights studies; International Law; internationell rätt;

  Sammanfattning : Responding to the harms caused by drug use and the drug trade is one of the most pressing and interdisciplinary challenges of our time, within which the protection of children has become central. But there has been relatively little academic attention to the international legal dimensions of drug policy, despite the existence of a dedicated international legal framework on the issue and a range of other treaties that include drugs in some way. LÄS MER