Sökning: "B7. H1"

Hittade 1 avhandling innehållade orden B7. H1.

  1. 1. Immunological Checkpoint Blockade and TLR Stimulation for Improved Cancer Therapy

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Sara Mangsbo; Thomas Tötterman; Angelica Loskog; Rolf Kiessling; [2009]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; CpG ODNs; TLR-9; CTLA-4; PD-1; PD-L1; B7. H1; immunotherapy; checkpoint blockade; bladder cancer; cancer; complement; TLRs; Compstatin; properdin; C3; experimental animal model; whole blood loop system; combination therapies; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases Immunology Clinical immunology; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar Immunologi Klinisk immunologi; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases Immunology Tumour immunology; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar Immunologi Tumörimmunologi; immunologi; Immunology;

    Sammanfattning : This thesis concerns the investigation of novel immunotherapies for cancer eradication. CpG therapy was used in order to target antigen-presenting cells (APCs), facilitating antigen presentation and activation of T cells. LÄS MER