Sökning: "Børge Ytterstad"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Børge Ytterstad.

  1. 1. Fall-Related Injuries Amongst Elderly in Sweden : Still an Emerging Risk?

    Författare :Finn Nilson; Ragnar Andersson; Børge Ytterstad; Karlstads universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Elderly; Epidemiology; Falls; Injury; Trends; Risk- och Miljöstudier; Risk and Environmental Studies;

    Sammanfattning : In Sweden, injuries due to falls are the most common cause of injury-related hospitalization and injury-related death amongst elderly. Also, during the 20th century, increasing trends in fall-related injuries have been observed in many high-income countries. LÄS MER