Sökning: "Bååth"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet Bååth.

 1. 1. Cancer stem cells and homologous recombination deficiency in serous ovarian and endometrial carcinoma

  Författare :Maria Bååth; Bröst- och ovarialcancer; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Ovarian Cancer; HGSC; Endometrial cancer; SEC; Cancer stem cells; SOX2; MET; HRD; PARP inhibitor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. An Investigation into the Perception and Production of Slow Rhythms

  Författare :Rasmus Bååth; Kognitionsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; slower limit of rhythm perception; rhythm perception; time perception; finger tapping;

  Sammanfattning : Appreciation and production of musical rhythm is a human universal and, as with other human capacities, it is imperative to understand the extent of our capacity to perceive and produce rhythm. This thesis presents my work on the cognitive and perceptual aspects of rhythm perception and production at a slow tempi. LÄS MER

 3. 3. Vara steget före : Bedömning av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym

  Författare :Carina Bååth; Christina Lindholm; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; assessment; assessment tool; skin; nutrition; pain; registered nurse; enrolled nurse; bedömning; bedömningsinstrument; hudkostym; näringstillstånd; sjuksköterska; smärta; undersköterska; Nursing; Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet var att beskriva och jämföra sjuksköterskors och underskö­terskors bedömningar av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym samt de­ras uppfattningar om att använda bedömningsinstrument. Vidare att beskriva sjuk­sköterskors och undersköterskors uppfattningar om hur de bedömer patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym. LÄS MER

 4. 4. Production in a State of Abundance : Valuation and Practice in the Swedish Meat Supply Chain

  Författare :Jonas Bååth; Patrik Aspers; Tora Holmberg; Turo-Kimmo Lehtonen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; abundance; production; valuation; Swedish meat industry; supply chain; post-scarcity society; economic sociology; food studies; agriculture; grocery retail; pragmatism; practice theory; ethnography; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis is a sociological contribution to the study of abundance. It discusses the case of Swedish meat producers and how they persist in producing pork and beef despite a lack of demand and competitive disadvantages compared with foreign suppliers. LÄS MER

 5. 5. The Milliarcsecond Structure of some Extragalactic Objects

  Författare :L.B. Bååth; Sweden Gothenburg Chalmers University of Technology Onsala Space Observatory; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER