Sökning: "Bäck-wiklund Margareta"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Bäck-wiklund Margareta.

 1. 1. Lokalsamhället som livsform. Idé och verklighet

  Författare :Margareta Bäck-Wiklund; Hans Lindfors; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Om patriarkat, motstånd och uppbrott : unga tjejers rörelser i sociala rum

  Författare :Siv-Britt Björktomta; Helena Johansson; Bäck-WIklund Margareta; Yvonne Sjöblom; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; patriarkat; motstånd och uppbrott; tjejer; patriarkal familj; hedersrelaterat våld; symboliskt våld; habitus;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kommer tid kommer tillit? : Unga vuxnas och medelålders erfarenheter

  Författare :Julia Grosse; Lars Svedberg; Stig Elofsson; Margareta Bäck-Wiklund; Ersta Sköndal högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Trust; Concepts; Sweden; Human life cycle; Young adults; Middle-aged persons; Age groups; Social capital; Tillit; Begrepp; Sverige; Livslopp; Unga vuxna; Medelålders; Åldersgrupper; Socialt kapital; Förtroende; Värderingar; Socialpsykologi; Social work; Socialt arbete; Sociology; Sociologi; trust; concepts; human life cycle; young adults; middle-aged persons; age groups; social capital; begrepp; livslopp; unga vuxna; medelålders; åldersgrupper; socialt kapital; förtroende; värderingar; socialpsykologi; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Even though Sweden is considered a high trust society, research on this topic is primarily based on a few standardized survey questions. It is also known that there is a robust pattern of less trustful young people compared to older ones. Still, a satisfactory explanation of this fact is lacking. LÄS MER

 4. 4. Barndom i länkade familjesystem : om samhörighet och åtskillnad

  Författare :Kristina Larsson-Sjöberg; Margareta Bäck-Wiklund; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Childhood; Linked Family System; Negotiation; socialt arbete; Social work; Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The point of departure for this study is the linked family system – the two households where the natural parents are living, to which a child of a divorce and remarriage relates. The child has a central role in the study, and is regarded as a part of an extended family system. LÄS MER