Sökning: "Axel Palmgren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Axel Palmgren.

  1. 1. Embryological and morphological studies on the mid-brain and cerebellum of vertebrates

    Detta är en avhandling från Stockholm : The Royal Swedish Academy of Sciences

    Författare :Axel Palmgren; Stockholms högskola.; [1921]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER