Sökning: "Axel Nordin"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Axel Nordin.

 1. 1. Reconciling Form and Function through Generative Design

  Detta är en avhandling från Division of Machine Design, Department of Design Sciences, Faculty of Engineering LTH, Lund University

  Författare :Axel Nordin; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Generative design; morphological repertoire; constraint handling; optimization; customization; industrial design; engineering design;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Industridesigners förlitar sig ofta på konstnärliga experiment, estetisk inspiration, eller så kallade designbriefer för att nå fram till lösningar på designproblem. Dessa utgångspunkter leder ofta till tillfredsställande resultat, men de skulle kunna kompletteras med verktyg hämtade från andra discipliner, till exempel algoritmer för att optimera en produkt, eller för att låta produktens form ”växa” fram som i naturen, så kallad generativ design. LÄS MER

 2. 2. Transforming and Strengthening the Links Between Industrial Design, Engineering Design and Production

  Detta är en avhandling från Division of Machine Design, Department of Design Sciences, Faculty of Engineering LTH, Lund University

  Författare :Axel Nordin; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; mechanical engineering design; industrial design; customization; optimization; Morphological repertoire; constraint handling; production; genetic algorithm; voronoi diagram; Renaissance 2.0;

  Sammanfattning : The current form-giving activity in industrial design is characterized by explorations that depend on the individual capability to mentally manipulate a solution space from which to select and express the intended result. Designers often rely on artistic experimentation, aesthetic inspiration, or product specifications. LÄS MER