Sökning: "Awakening Cortisol Response"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Awakening Cortisol Response.

 1. 1. Physiological Stress Reactivity in Late Pregnancy

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Charlotte Hellgren; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; acoustic startle response; allopregnanolone; antenatal; anxiety; cold pressor test; cortisol; cortisol awakening response; depression; electrodermal; estradiol; hypothalamic-pituitary-adrenal axis; postpartum; pregnancy; progesterone; skin conductance; stress; sympathetic nervous system; Medical Science; Medicinsk vetenskap;

  Sammanfattning : During pregnancy, the basal activity is increased in both of our major stress response systems: the sympathetic nervous system and the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. At the same time, the reactivity towards stressors is reduced. These alterations sustain maternal and fetal homeostasis, and are involved in the regulation of gestational length. LÄS MER

 2. 2. ADHD and stress Diurnal cortisol levels, early psychosocial adversity and perceived stress

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan Isaksson; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ADHD; HPA-axis; cortisol; hypocortisolism; diurnal rhythm; trauma; adversity; medication; perceived stress; gender differences; Child and Youth Psychiatry; Barn- och ungdomspsykiatri;

  Sammanfattning : The Hypothalamus-Pituitary-Adrenal axis (HPA-axis) with its end product cortisol mediates the physiological response to stress thereby promoting mobilization of energy. The cortisol levels follow a diurnal rhythm with a distinct awakening response. LÄS MER

 3. 3. Migraine and Stress An Internet administered Multimodal Behavioral Treatment Intervention

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kerstin Hedborg; Högskolan i Gävle.; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Neurology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Neurologi; Neurology; Neurologi; Awakening Cortisol Response; Cognitive Behavioral Treatment; Gender; Hand Massage; Internet; Life Events; Migraine; Multimodal; Personality; Salivary Cortisol; Stress; Stress Marker; Stress Susceptibility;

  Sammanfattning : Migraine is a disabling neurological disorder with high prevalence, the clinical manifestations of which are highly dependent on stress.The overall theme of the present thesis was to address aspects of stress in migraine. LÄS MER

 4. 4. Psychosocial and stress-related aspects on ischemic heart disease

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Inger M. Bengtsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Ischemic heart disease; risk factors; stress; cortisol awakening response; health related quality of life;

  Sammanfattning : Objective: To study different aspects of ischemic heart disease (IHD) i.e. stress related risk factors, biochemical markers of stress, in particular the cortisol awakening response (CAR) and outcome in terms of health related quality of life (HRQoL). Methods: 72 myocardial infarction (AMI) patients took part in the HRQoL studies. LÄS MER

 5. 5. Subjective annoyance attributed to electrical equipments and smells - Epidemiology and stress physiology

  Detta är en avhandling från Department of Occupational and Environmental Medicine, Lund University

  Författare :Frida Eek; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; environmental intolerance; IEI; epidemiology; diabetology; secreting systems; Endocrinology; cortisol; stress; sekretion; Endokrinologi; Public health; diabetologi; Folkhälsa; epidemiologi; Occupational health; Yrkesmedicin; industrial medicine; arbetsmiljömedicin; Environmental health; Miljömedicin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Utbredningen av besvär som attribueras till elektrisk utrustning respektive kemikalielukter och andra odörer är ännu ej till fullo fastställd. Vidare saknas kunskap om eventuella bakomliggande faktorer för dessa besvärs uppkomst. LÄS MER