Sökning: "Avdelningen för Konstruktionsteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade orden Avdelningen för Konstruktionsteknik.

 1. 1. Reliability-based assessment procedures for existing concrete structures

  Författare :Joakim Jeppsson; Avdelningen för Konstruktionsteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; concrete; reliability theory; service life; assessment; monitoring; hydraulic engineering; Civil engineering; offshore technology; soil mechanics; Väg- och vattenbyggnadsteknik;

  Sammanfattning : A feasibility study of reliability theory as a tool for the assessment of present safety and residual service life of damaged concrete structures has been performed in order to find a transparent methodology for the assessment procedure. It is concluded that the current guidelines are open to interpretation and that the variation in the results obtained regarding the structural safety is too great to be acceptable. LÄS MER

 2. 2. Control of Cracking due to Imposed Strains in Concrete Structures

  Författare :Dan Pettersson; Avdelningen för Konstruktionsteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; hydraulic engineering; Civil engineering; Friction.; Restraint; Shrinkage; Imposed deformations; Minimum reinforcement; Crack widths; Reinforced concrete; Crack development; Crack control; offshore technology; soil mechanics; Väg- och vattenbyggnadsteknik;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with crack control due to imposed deformations in concrete structures. The objective of crack control may either be to prevent cracking or to limit the crack widths. The aim here is to increase the knowledge in both fields for some common structures. Five papers are included and the three last concern crack development. LÄS MER

 3. 3. Probabilistic System Effects in Timber Structures

  Författare :Martin Hansson; Avdelningen för Konstruktionsteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Byggnadsteknik; Building construction; Anläggningsteknik; Construction technology; first order reliability method; Monte Carlo simulation; system effect; sheathed parallel member system; structural timber; roof truss;

  Sammanfattning : The main purpose of the performed research presented in this thesis is to increase the understanding of the effect of variability of strength properties on the reliability of timber structural systems. Compared to other structural materials such as steel and concrete, structural timber has a considerably higher variability of strength both within and between members. LÄS MER

 4. 4. Systemet Människa - Byggnadsverk. Ett ontologiskt perspektiv

  Författare :Anders Ekholm; Avdelningen för Konstruktionsteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Arkitektur; Systemteori; Ontologi; Semantik; Människa; Byggnadsverk; Arkitektur; socioteknik; artefakt; byggnadsverk; ontologi;

  Sammanfattning : Grundläggande begrepp och allmänna teorier är nödvändiga utgångspunkter för forskning, undervisning och praktisk tillämpning inom ett kunskapsområde. Arkitekturområdet saknar sådana på vetenskaplig grund utarbetade begrepp och teorier om sitt kunskapsobjekt. LÄS MER

 5. 5. Modelling of Traffic Loads on Bridges Based on Measurements of Real Traffic Loads in Sweden

  Författare :Fredrik Carlsson; Avdelningen för Konstruktionsteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; heavy vehicles; traffic intensity; Peaks Over Thresholds; axle and bogie pressure; traffic load effects; probability based classification; Technological sciences; Teknik;

  Sammanfattning : This thesis treats traffic load effects in road bridges and in particular bending moment and shear force in different types of bridges. All traffic load effects are described in terms of statistical distribution functions for annual extreme values. LÄS MER