Sökning: "August"

Visar resultat 1 - 5 av 388 avhandlingar innehållade ordet August.

 1. 1. De comoedia Aristophanis quae inscribitur Ippēs dissertatio, quam ... Mag. Carolus Augustus Hagberg et Carolus Augustus Björling Vestmanno-Dalecarlus. In Audit. Gustav. die XXX Maji MDCCCXXXII. H. P. M. S., P. 6

  Författare :Carl August Hagberg; Car. August Björling; Carl August Hagberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Cognitionem finitam et speculativam adumbrans dissertatio academica cujus partem priorem ... Ericus Augustus Schröder ... et Olaus Augustus Swalin Gothoburgenses. In auditor. Gustaviano die XXVII Febr. MDCCCXXVIII., P. 1

  Författare :Erik August Schröder; Olof August Swalin; Erik August Schröder; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Om negationen, med särskildt afseende på Hegelska logiken. Med vidtberömda philosophiska facultetens samtycke till offtentlig granskning framställd af mag. Elias August Carlsten ... och Alfred Nordström af Vermlands nation. På gustavianska auditorium den 5 nov. 1845 ..., II

  Författare :Elias August Carlsten; Alfred Nordström; Elias August Carlsten; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Om negationen, med särskildt afseende på Hegelska logiken. Med vidtberömda philosophiska facultetens samtycke till offentlig granskning framställd af mag. Elias August Carlsten ... och Carl Yngve Sahlin af Vermlands nation. På gustavianska auditorium den 12 nov. 1845 ..., IV

  Författare :Elias August Carlsten; Carl Yngve Sahlin; Elias August Carlsten; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Om negationen, med särskildt afseende på Hegelska logiken. Med vidtberömda philosophiska facultetens samtycke till offentlig granskning framställd af mag. Elias August Carlsten ... och Nils Otto Sillén af Vermlands nation. På gustavianska auditorium den 5 nov. 1845 ..., I

  Författare :Elias August Carlsten; Nils Otto Sillén; Elias August Carlsten; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER