Sökning: "August Theodor Broman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden August Theodor Broman.

  1. 1. De versibus fescenninis commentatio, quam ... P.P. Mag. Augustus Theodorus Broman et Mathias Udalricus Torsslow Holmiensis in audit. Gustav. min. die XXVI maji MDCCCLII h.a.m.s

    Detta är en avhandling från Upsaliæ excudebant reg. acad. typographus

    Författare :August Theodor Broman; Uppsala universitet.; [1852]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER