Sökning: "Att räkna med nytta : samhällsekonomisk utvärdering av socialt arbete"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Att räkna med nytta : samhällsekonomisk utvärdering av socialt arbete.

  1. 1. Att räkna med nytta : samhällsekonomisk utvärdering av socialt arbete

    Författare :Kari Jess; Åke Bergmark; Peter Dellgran; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socioeconomic evaluation; correctional program; quasi-experimentation; CBA; CEA; Social work; Socialt arbete; Samhällsekonomisk utvärdering; Programutvärdering;

    Sammanfattning : The general purpose of this dissertation is to evaluate KrAmi – a correctional program for young offenders – regarding socioeconomic profitability. Evaluating socioeconomic results enables us to examine and reflect upon the possibilities of applying socioeconomic models to social work. LÄS MER