Sökning: "Att kategorisera barn"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Att kategorisera barn.

 1. 1. Den välreglerade friheten : att konstruera det lekande barnet

  Författare :Charlotte Tullgren; Kristianstad University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : I denna studie av lek i förskolan fokuseras den styrning som äger rum i leken. Det teoretiska ramverket utgörs av Foucaults maktanalys, där styrning handlar om att forma, vägleda, administrera och reglera människors handlingar. LÄS MER

 2. 2. Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet

  Författare :Charlotte Tullgren; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; play; Pedagogy; pre-school; child; childhood; power; governmentality; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; pedagogy; lek; förskolan; children;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to shed light on pre-school as an arena for governmentality, where play is a tool for governing the child. The study focuses what in play-situations may become an object of governance and what techniques the teachers use to govern the children when they play. LÄS MER