Sökning: "Att bli polis"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Att bli polis.

 1. 1. Att bli polis : Från utbildningens förväntningar till gatans norm

  Detta är en avhandling från Norstedts Juridik AB

  Författare :Otto Petersson; Linnéuniversitetet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; autonomy; legalism; police culture; police education; socialization; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : As the principal user of legitimate force, the police play an important role in any society. The most obvious and important task is to guarantee that rules and laws will be respected, thereby preventing society from falling into chaos. LÄS MER

 2. 2. Hållbar polisrekrytering Teoretiska, metodologiska och praktiska perspektiv på rekrytering och urval

  Detta är en avhandling från Stockholm : Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Stefan Annell; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sustainable recruitment; selection; police; general and crystallized intelligence; bifactor models; personality inventory; physical test; interviews; psychosocial working conditions; performance; job satisfaction; work related attitudes; health; hållbar rekrytering; urval; polis; generell begåvning; kristalliserad begåvning; bifaktormodeller; personlighetstest; fysiska test; intervjuer; arbetsmiljöfaktorer; prestation; arbetstillfredsställelse; arbetsrelaterade attityder; hälsa; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Organisationer behöver kvalificerad personal för att fungera effektivt och därmed blir rekrytering en viktig aktivitet. Det är också angeläget att ny personal anpassar sig väl till arbetsförhållandena. LÄS MER

 3. 3. A city on a hill cannot be hidden: Function and symbolism of Ancient Greek akropoleis

  Detta är en avhandling från Stockholm : Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Robin Rönnlund; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antik historia; Klassisk arkeologi; akropolis; acropolis; citadel; hillfort; fortifications; polis; city state; Ancient Greece; archaeology; monumentality; Thessaly; Boeotia;

  Sammanfattning : En akropolis (plur. akropoleis), en befäst kulle högt över en antik grekisk stad, utgör en av de mest välkända vyerna från antiken, men ingen har än studerat akropoleis systematiskt. LÄS MER

 4. 4. Inre utlänningskontroll i Schengens Sverige: Dilemma i polisers arbete

  Detta är en avhandling från Linköpings universitet

  Författare :Sophie Hydén; Anna Lundberg; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
  Nyckelord :Humanities Social Sciences; Polis; Inre utlänningskontroll; Utlänningskontroll; Schengen; Myndighetsutövning;

  Sammanfattning : Utgångspunkten i studien är den inre utlänningskontrollen och förutsättningarna härför. Inre utlänningskontroll syftar till att kontrollera att personer inte uppehåller sig i landet utan tillstånd respektive söka efter personer som ska lämna landet efter beslut om avvisning eller utvisning. LÄS MER