Sökning: "Att bedöma elevers läsförståelse"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Att bedöma elevers läsförståelse.

  1. 1. Att bedöma elevers läsförståelse : En jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår

    Detta är en avhandling från Stockholm : Natur och kultur

    Författare :Barbro Westlund; Stockholms universitet.; [2013]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reading comprehension; reading comprehension assessment; reading comprehension strategies; fedback; upper elementary school; didaktik; Didactics;

    Sammanfattning : The aim of the study is to describe and analyze what assessment discourses of reading comprehension are more prominent by comparing five Swedish and five Canadian teachers in the province of BC in Canada. Based on a teacher perspective on how to develop and assess reading comprehension, the investigation concentrates on teacher discourses and their alignment with other discourses of reading comprehension within the two school systems. LÄS MER