Sökning: "Atlantic salmon"

Visar resultat 1 - 5 av 51 avhandlingar innehållade orden Atlantic salmon.

 1. 1. Migration and quality of landlocked Atlantic salmon smolt Implications for conservation and management

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Johnny R Norrgård; Karlstads universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; acoustic telemetry; hatchery; life history; migration mortality; regulated rivers; Salmo salar; salmon; smolt; trout; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : Atlantic salmon Salmo salar has a complex life cycle, including long migrations and habitat shifts for both juveniles and adults. As such, salmon populations are vulnerable to habitat degradation and fragmentation along their migratory routes. LÄS MER

 2. 2. Conservation of landlocked Atlantic salmon in a regulated river Behaviour of migratory spawners and juveniles

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Anna Hagelin; Karlstads universitet.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Atlantic salmon; conservation; migration; spawning; hydropower; competition; juveniles; brown trout; hatchery reared; fallback; delay; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : Hydropower dams represent one of the major threats to river ecosystems today. The dams block migratory routes in many rivers, which is problematic for migratory fish species. Trap-and-transport may be an alternative to fish passage solutions, as a strategy to compensate for lost river connectivity. LÄS MER

 3. 3. MHC and genomic diversity in Atlantic salmon (Salmo salar L.)

  Detta är en avhandling från Jakob Lohm, Department of Ecology, Animal Ecology, Ekologihuset, S-223 62 Lund Sweden

  Författare :Jakob Lohm; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Djurekologi; cytogenetik; Genetik; cytogenetics; Genetics; nucleotide diversity; isolation-by-distance; DGGE; AFLP; furunculosis; disease resistance; Arctic charr; brown trout; Atlantic salmon; population genetics; genetic variation; Mhc class IIB; Animal ecology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Graden av genetisk variation inom och mellan olika populationer bestäms av balansen mellan tre faktorer: naturligt urval, slumpmässig genetisk drift och genflöde. Genom studier av genetisk variation är det möjligt att dra slutsatser om t ex selektionstryck på olika alleler (genvarianter), arters spridningsvägar till nya platser, tid sedan etablering och graden av släktskap mellan olika populationer mm. LÄS MER

 4. 4. Atlantic salmon in regulated rivers Migration, dam passage, and fish behavior

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Daniel Nyqvist; Karlstads universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; fish migration; fish passage; downstream migration; kelt; smolt; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : Hydropower dams block migration routes and disrupt longitudinal connectivity in rivers, thereby posing a threat to migratory fish species. Various fish passage solutions have been implemented to improve connectivity with varying success. LÄS MER

 5. 5. Evolution and Ecology of AhR genes in Atlantic salmon (Salmo salar L.)

  Detta är en avhandling från Maria Hansson

  Författare :Maria Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; AhR genes; Atlantic salmon; gene evolution; phylogenetics; environmental pollutants; Baltic Sea; ecotoxicology; Animal ecology; Djurekologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish När främmande fettlösliga ämnen som miljögifter (ex. PCB och dioxin) hamnar inuti kroppen bearbetas de ofta av det så kallade biotransformations-systemet. När inte levern och njurarna direkt kan utsöndra de främmande molekylerna får enzymer ändra de oönskade ämnenas kemiska sammansättning. LÄS MER