Sökning: "Asymptomatic bacteriuria"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Asymptomatic bacteriuria.

 1. 1. Asymptomatic Bacteriuria in the Elderly

  Detta är en avhandling från Uppsala : Universitetsbiblioteket

  Författare :Nils Rodhe; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; family practice; aged 80 and over; E. coli; bacteriuria; urinary tract infections; urinary incontinence; leukocyte esterase; cytokines; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Family medicine; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Allmänmedicin;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to explore the features of asymptomatic bacteriuria (ASB) in elderly people living in the community, and to seek diagnostic tools to discriminate between ASB and symptomatic urinary tract infection (UTI). All men and women aged 80 and over living in an urban district of Falun, Sweden, were invited to participate. LÄS MER

 2. 2. Mechanisms of microbial-host interaction during asymptomatic bacteriuria

  Detta är en avhandling från Division of Microbiology, Immunology and Glycobiology - MIG

  Författare :Jenny Grönberg Hernandez; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Asymptomatic bacteriuria; Urinary tract infection; Escherichia coli 83972; IRF3; TLR4; Evolution; host response; promoter polymorphisms; transcription; P fimbriae; Type 1 fimbriae;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Mer än hälften av alla kvinnor har haft en urinvägsinfektion. Infektionen uppkommer när bakterier når urinblåsan och börjar växa. Immunförsvaret känner igen bakterierna, reagerar med en inflammation och symptom som sveda, trängningar och smärtor i nedre magtrakten uppstår. LÄS MER

 3. 3. Inflammatory Mediators in the Urine During Infection and Asymptomatic Bacteriuria

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :CHARLOTT KJÖLVMARK; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; heparin binding protein; urinary tract infection; asymptomatic bacteriuria; interleukin 6.; antimicrobial peptides;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Diagnostic aspects of urinary tract infections among elderly residents of nursing homes

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Pär-Daniel Sundvall; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Bacteriuria; Nursing Homes; Homes for the Aged; Urinary Tract Infections; Predictive Value of Tests; Dipstick Urinalysis; Interleukin-6; Drug Resistance; Bacterial.;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: Up to half the residents of nursing homes for the elderly have asymptomatic bacteriuria (ABU), which should not be treated with antibiotics. Thus, it is difficult to know if new symptoms in residents with bacteriuria are caused by urinary tract infection (UTI), or if bacteriuria only represents an ABU. LÄS MER

 5. 5. Escherichia coli Fimbriae, Bacterial Persistence and Host Response Induction in the Human Urinary Tract

  Detta är en avhandling från Division of Microbiology, Immunology and Glycobiology - MIG

  Författare :Göran Bergsten; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mykologi; virologi; bakteriologi; Mikrobiologi; mycology; virology; bacteriology; Microbiology; IL-8; IL-6; neutrophils; GFP; mucosal host response; Type 1 fimbriae; P fimbriae; adherence; virulence factors; regulation; deliberate colonisation; Escherichia coli 83972; Urinary tract infection; asymptomatic bacteriuria;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Urinvägsinfektioner (UVI) är en av våra vanligaste infektionssjukdomar och orsakas oftast av bakterien Escherichia coli (E. coli). Infektionernas svårighetsgrad varierar, beroende på samspelet mellan bakterie och värd. LÄS MER